postsnook - วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง ลงโฆษณาฟรี สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ   Check Page Rank
postsnook   พื้นที่ลงโฆษณา
กรมศิลปากร ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ
ผู้เข้าชมตำแหน่งนี้ 1342 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ บาท
ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2556
 
กรมศิลปากร ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ

 ลักษณะงาน :
พนักงานราชการ
 
 อัตรา :
  22 อัตรา
 
 เงินเดือน :
  ไม่ระบุ บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ทุกสาขา
 ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป
 
 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556
 
 วิธีการสมัครงาน :
 สมัครด้วยตนเอง
 

รายละเอียด

กรมศิลปากร ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ จิตรกร นักโบราณคดี บรรณารักษ์ นาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน คีตศิลปิน นายช่างประณีตศิลป์ นายช่างศิลปกรรม นายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบ ช่างอาภรณ์ นายช่างไฟฟ้า พนักงานการเงินและบัญชี รวม 22 อัตรา <รับออนไลน์> (15 ก.ค.-15 ส.ค.56)
 
ตำแหน่ง
 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    นักวิชาการพัสดุ 
    จิตรกร 
    นักโบราณคดี 
    บรรณารักษ์ 
    นาฏศิลปิน 
    ดุริยางคศิลปิน 
    คีตศิลปิน 
    นายช่างประณีตศิลป์ 
    นายช่างศิลปกรรม 
    นายช่างโยธา 
    นายช่างเขียนแบบ 
    ช่างอาภรณ์ 
    นายช่างไฟฟ้า 
    พนักงานการเงินและบัญชี 
 
รวมทั้งหมด 22 อัตรา
 
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.finearts.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556
ข้อมูลการติดต่อ
 หน่วยงาน - องค์กร :   กรมศิลปากร
 ที่อยู่ :   ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัด 10 10100
postsnook  
Copyright © 2012 postsnook All right reserved
นโยบายการให้บริการ ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อเรา เว็บเพื่อนบ้าน
ทำเว็บราคาถูก